Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / ESAB / Reconeixements i Convalidacions / Convalidació per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Convalidació per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Descripció:

Si vols saber si el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que has cursat dóna dret a convalidar assignatures als estudis que s'imparteixen a l'escola cal que consultis els següents documents segons la titulació on estiguis matriculat:

 

Convalidació per CFGS als Graus de l'ESAB 

Calendari:

Hauràs de sol·licitar la convalidació d'aquestes assignatures en el moment de la formalització de la teva primera matrícula.

Procediment:

Si vols sol·licitar la convalidació per CFGS cal que emplenis i signis aquesta SOL·LICITUD que l'hauràs de presentar a l'Oficina Oberta(obriu en una finestra nova)  (per motius de l'emergència sanitària, aquesta dada està pendent de concretar) el mateix dia de la matrícula, aportant la DOCUMENTACIÓ següent:

  • Títol o resguard de la sol.licitud del títol del CFGS (Original i fotocòpia).

Caldrà liquidar l'import corresponent a la TAXA per l'estudi de reconeixements/convalidacions per CFGS.

La taxa és obligatòria per TOT l'estudiantat que sol·liciti aquest tràmit.

Es recomana fer el pagament amb targeta de crèdit/dèbit al moment de fer la sol·licitud. NO es podrà fer la liquidació d'aquesta taxa en metàl·lic.

Aquesta taxa es fixa anualment al Decret de Preus Públics(obriu en una finestra nova). Pots consultar l'import d'aquesta taxa del present curs acadèmic al següent enllaç(obriu en una finestra nova).

Informació addicional:

El tràmit per sol·licitar la convalidació per CFGS implica aconseguir el dret a convalidar les assignatures establertes en els quadres anteriors. L'estudiantat que genera aquest dret pot triar, en el moment de la matrícula,  una d'aquestes dues opcions:

Opció A- convalidar cadascuna de les assignatures a les que hi té dret (triant el grup CONV en el camp "grup de matrícula" de l'aplicatiu de matrícula)
Opció B- cursar l'assignatura si l'estudiantat té un especial interès en rebre els continguts de l'assignatura o no està segur/a de tenir el nivell de coneixements que s'assoliria cursant l'assignatura (triant el grup horari que vulgui en el camp "grup de matrícula" de l'aplicatiu de matrícula)

 

Opció A; L'assignatura quedarà superada i es reflectirà a l'expedient acadèmic sense nota numèrica i amb la nota descriptiva de Convalidada. A partir d'aquest moment no es podrà cursar l'assignatura. S'haurà d'abonar el 15% del preu del crèdit, fixat  al Decret de Preus Públics.

 Cal tenir en compte que les assignatures convalidades no es tenen en compte en el càlcul del rendiment (paràmetre alfa), ni pel recompte de crèdits matriculats a efectes de beques. Les assignatures convalidades no es tenen en compte en l'aplicació de la normativa del primer any,  on s'estableix que l'estudiant ha de matricular, cursar i superar un mínim de 12 crèdits ECTS.

Opció B; L'assignatura serà avaluada segons el rendiment demostrat per l'estudiantat.

- En el cas de superar l'assignatura, aquesta s'incorporarà a l'expedient de l'estudiantat amb la nota numèrica i descriptiva assolida en l'avaluació, a partir d'aquest moment ja no es podrà convalidar l'assignatura. S'haurà d'abonar el 100% del preu del crèdit, fixat  al Decret de Preus Públics.

- En el cas de suspendre l'assignatura, l'estudiantat podrà, al següent quadrimestre en el qual s'imparteixi l'esmentada assignatura, triar en el moment de matrícula si la torna a cursar (Opció B amb el conseqüent recàrrec per segona matrícula - percentatge fixat al Decret de Preus Públics) o si convalida l'assignatura (Opció A).

 

 

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02