Reconeixement/Convalidació per estudis universitaris previs

Taules d'equivalència automàtiques entre els graus de l'EEABB aprovades per Resolució del vicerector de Política Acadèmica de la UPC núm. 2/2018 QRAG, de 14 de juny de 2018. Taules d'equivalència automàtiques entre els graus de l'EEABB amb el Grau en Paisatgisme aprovades per Resolució del vicerector de Política Acadèmica UPC núm. 2/2019 QRAG, de 21 de juny de 2019.