Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Mobilitat d'estudiants (OUTGOING): Tràmits de mobilitat "Abans de Tornar"

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / Mobilitat d'estudiants / OUTGOING STUDENTS / Mobilitat d'estudiants (OUTGOING): Tràmits de mobilitat "Abans de Tornar"

Mobilitat d'estudiants (OUTGOING): Tràmits de mobilitat "Abans de Tornar"

Tots aquells que estigueu fent una estada fora és obligatori que porteu els següents documents a la tornada per tal d'incloure al vostre expedient els crèdits cursats en la estada de mobilitat i justificar l'estada.


Documentació administrativa Erasmus+ (originals)

 • Certificat d'estada amb les dates reals d'arribada i finalització signat i segellat per la universitat de destí. Recordeu que el trobareu des de e-secretaria.

* aquest certificat no ha d'estar esmenat ni pot haver estat expedit amb una data anterior a la de finalització de l'estada

Certificat de notes original i documentació pel TFG/TFM

És imprescindible portar:

 • Un certificat original amb la nota. És recomanable que el porteu vosaltres ja que fins no rebre’l no podrem actuar.
 • Enquesta de mobilitat per l’Escola (si pot ser electrònica millor).
 • TFG/TFM no es presenti a l'EETAC:
  1. Haureu de pujar el projecte mitjançant l'aplicatiu de dipòsit de projectes del SIA pels estudiants de l'EETAC  (https://mitra.upc.es/SIA/PFC_ESTUD.INICI).

   Aquí heu d'introduir les dades bàsiques del dipòsit, la memòria i la data de lectura de quan va llegir a la universitat estrangera. Només haureu de fer aquest dipòsit els estudiants que JA HEU LLEGIT a la universitat estrangera.

AVIS: Heu de tenir en compte que si no ho publiqueu, nosaltres no podrem incloure la nota de la resolució.

  1. Un cop hagueu fet aquest  dipòsit, nosaltres podrem afegir la resolució amb la nota que hagi donat la universitat estrangera. 
  2. La introducció de la nota permetrà que el resum del projecte i el pdf del mateix es pugui localitzar a través d’UPCommons de Biblioteca.

 

 • TFG/TFM es presenti a l'EETAC (no hi ha avaluació de la universitat de destinació o es fa a empresa):
  1. Heu de buscar un professor de l’Escola que us faci de supervisor / orientador del vostres projecte.
  2. Quan ho tingueu – quan més aviat millor -, heu de posar-vos en contacte amb la sotsdirecció de Relacions Externes (eetac.relacions.externes@upc.edu) per informar al sotsdirector/a del títol del vostre projecte i del professor que us ho portarà.
  3. Es farà l’assignació i a partir d’aquí, tot serà igual que quan els que es fan a l’Escola – convocatòria de tribunal,...-.

Normativa per a la matrícula i obtenció de crèdits en programes d'intercanvi d'estudiants a les titulacions de l'EETAC.

L'objectiu d'aquesta normativa es regular la matrícula, obtenció i qualificació dels crèdits que poden obtenir els estudiants de totes les titulacions de l'EETAC per mitjà de programes d'intercanvi. En aquest link (Informació Acadèmica) s'analitzen aquestes qüestions en cada una de les titulacions en funció de la durada de l'intercanvi.

Compte amb:

AVÍS MOLT IMPORTANT:

- El procés de tramitació de la resolució estarà pendent de l’arribada dels certificats originals de les notes.

- Com a Escola us agrairem si a la tornada ens poguéssiu portar tot el tipus d’informació de la universitat de destí i de la ciutat/país on esteu. Aquesta informació podria ser molt útil pels estudiants que marxaran a aquestes universitats en els propers cursos.


Fitxers que heu d'omplir:
Per reconeixement acadèmic

Enquesta EETAC.doc

Per justificar la beca ERASMUS+ - "en tornar"

SGA - check list

Si és possible, és millor que vingueu vosaltres mateixos a lliurar els documents. Envieu abans un e-mail per informar-nos del dia de la visita a EETAC.mobilitat.estudiants@upc.edu, i no dubteu en escriure'ns per qualsevol altra cosa.

 

 

MAST STUDENTS

You must defense your Master Thesis in EETAC School.

I know you are in contact with the Master coordinator, Ricard González, and he will organise your court.  Anyway if you can give us the title of your Master Thesis and tell us also the name of your supervisor if he isn’t Mr. R. González.

Other things you have to do are:

 

An original document that certificates your exchange in the host  university. It has been signed and stamped. Remember that you can find on e- secretariat. Is very important you have this document without any break, deletion,…

* This certificate should not be amended or may have been issued with a date before the end of the stay

Also you can find in e-secretary other documents that Erasmus+ program needs for its organization.

1. You seek a professor from the School which will make the supervisor / counsellor of your project.

2. When you have - as soon as possible - kindly contact the Office of External Relations ( eetac.relacions.externes@upc.edu ) to inform the deputy head / title to your project and professor you take it .

3. Make the allocation and from there , everything will be like when they are in school - call for court ...- .