Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Reconeixement per estudis realitzats dins l'àmbit nacional

Informació general

Reconeixement en estudis de graus. En les titulacions de grau, les assignatures cursades a l'estranger es consideren “convalidades” i les cursades a Espanya es consideren “reconegudes”. Tot el procediment, els requisits i la documentació necessària estan regulats a la Normativa Acadèmica General de Graus.

Reconeixement en estudis de Màster. El reconeixement d'assignatures al màster està regulat a la Normativa Acadèmica General de Màster.


Termini de sol·licitud

Els terminis són fixats pel calendari acadèmic (pendent publicació). Consulta l'apartat terminis per a la sol·licitud de reconeixement i/o convalidació.

Les persones de nou accés poden sol·licitar el reconeixement el mateix dia de matrícula.

Icona pregunta Qui pot sol·licitar un estudi de reconeixements per estudis oficials previs?

  • Els estudiants que han obtingut una plaça al nostre centre pel procés de preinscripció universitària.
  • Els estudiants que vulguin obtenir un informe previ de reconeixements. Aquest informe et permetrà saber per avançat les assignatures que et seran reconegudes.
  • Els estudiants que vulguin accedir als estudsi per la via de canvi d’estudis i/o d’universitat.
Accés per canvi d'estudis i/o d'universitat a l'ESAB


Icona pregunta Com sol·licitar un estudi de reconeixements per estudis oficials previs?

Lloc on adreçar-se: L'Oficina Oberta (Degut a l'emergència sanitària aquest apartat queda pendent de concretar).

Caldrà:

1) Emplenar i signar la següent SOL·LICITUD

 

2) Pagar la TAXA de l'estudi de reconeixement/convalidacions.

La taxa és obligatòria per TOT l'estudiantat que sol·liciti aquest tràmit.

Es recomana fer el pagament amb targeta de crèdit/dèbit al moment de fer la sol·licitud.

Aquesta taxa es fixa anualment al Decret de Preus Públics. Pots consultar l'import d'aquesta taxa del present curs acadèmic al següent enllaç.

 

3) Aportar la següent  DOCUMENTACIÓ respecte als estudis d'origen segons:

A) Si ets estudiantat de l'ESAB i vols demanar reconeixements al mateix centre

+ Temari de les assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement

+ Pla d'estudis NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement

+ NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal


B) Si ets estudiantat de la UPC (qualsevol centre excepte ESAB)

+ Temari de totes les assignatures superades o Guia docent

+ Pla d'estudis

+ NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal

 

C) Si ets estudiantat d'una universitat espanyola (NO UPC)

+ Certificat Acadèmic Personal (original o fotocòpia compulsada)

+ Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent

+ Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen

 

Icona preguntaQuan podré saber les assignatures que m’han estat reconegudes? 

Tant bon punt tinguem resposta per part de la Comissió de Reconeixement de l’escola, que és qui resol els expedients, et farem arribar un correu electrònic per tal de que vinguis a recollir l’informe de les assignatures que pots reconèixer/convalidar. 

Icona preguntaMatrícula de les assignatures reconegudes

Les assignatures reconegudes s'han de matricular perquè constin en el vostre expedient. Podeu consultar el preu dels crèdits reconeguts/convalidats al següent enllaç.

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02