Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sol·licitud Títol i SET

(English version)

Un cop aprovats els estudis i assolits els requisits necessaris es podrà sol·licitar l'expedició del corresponent Títol Universitari Oficial i del Suplement Europeu al Títol (SET) que l'acompanya.

L'estudiant sabrà que ja pot fer la petició del seu títol quan vegi que a la pantalla d'inici del seu e-secretaria hi figuri la següent informació:

Estat de l'expedient: Tancat
Situació l'expedient: Titulat


(Aproximadament una setmana després de la lectura del TFG/PFM)

El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET està imprès en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer en el territori europeu la carrera estudiada.

Qui ho pot sol·licitar

  • La persona interessada, el tràmit s'ha de fer de forma no-presencial.

La Generalitat de Catalunya publica anualment en el DOGC,  els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes a través del decret de preus(obriu en una finestra nova).

En el següent enllaç, tens disponible el document de relació de preus públics i taxes, del decret de preus públics.

Si teniu cap descompte vigent que se us hagi d'aplicar haureu d'aportar el document que acrediti el descompte.

Documentació necessària

Per a poder iniciar el tràmit caldrà presentar el document identificatiu que correspongui depenent de la vostra situació.

  • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport vigent. En cas de títols anteriors a l'EEES, únicament s'accepta el DNI.
  • Persones amb nacionalitat estrangera: Passaport o NIE vigent. En cas de títols anteriors a l'EEES, únicament s'accepta el passaport.
  • Cal tenir identificació digital vigent pel registre de la sol·licitud a la seu electrònica. (DNI electrònic, Carnet UPC, Certificat de la UPC, IdCat i Certificat de la FNMT)

Com fer la sol·licitud

1.- La persona interessada haurà posar un tiquet a DEMANA UPC-OSD, seleccionant les opcions Títol / Degree Certificate --> Sol·licitud de Títol Oficial (TOE) i Suplement eureopeu al títol (SET). La Secretaria facilitarà, mitjançant el mateix tiquet obert per l'interessat, la sol·licitud d'expedició per tal que la revisi i signi. Tot seguit, s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol que s'haurà d'abonar. La forma de pagament més habitual és amb targeta de crèdit.
La taxa de sol·licitud del títol s'abona mitjançant l'e-secretaria. Als estudiants que no hi tinguin accés a l'e-secretaria, el centre els facilitarà la taxa corresponent per  que l'interessat la pugui abonar i adjuntar, un cop pagada, en el moment de registrar la sol·licitud a la Seu Electrònica de la UPC.

2.- La persona interessada haurà d'accedir a la Seu Electrònica de la UPC per registrar la seva sol·licitud. Caldrà que seleccioni l'opció "Sol·licitud del títol universitari oficial de Grau / Màster." i un cop dintre d'aquesta opció seleccioni el centre responsable del seu títol.
Haurà d'adjuntar obligatòriament el document identificatiu vàlid i vigent, així com el full de sol·licitud d'expedició signat (de manera manuscrita o electrònicament) que el personal de l'Oficina Oberta li ha lliurat en el moment del tràmit.
També haurà d'adjuntar qualsevol altre document que justifiqui qualsevol canvi no reflectit en el document identificatiu vigent (per exemple un certificat del registre civil si cal acreditar un canvi de nom i/o cognoms)

3.- Un cop registrada la sol·licitud i un cop pagada la taxa de sol·licitud del títol per part de la persona interessada, la secretaria del centre verificarà tota la informació i emetrà el resguard del títol i/o SET que lliurarà a la persona interessada. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició.

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic a partir del moment en què a l'esecretaria l'estat de l'expedient sigui
Tancat/Titulat. Consulteu l'horari d'atenció al públic abans de venir.

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02