Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Els Serveis / Unitat Transversal de Gestió (UTG)

La UTG: Presentació i Objectius

La UTG (Unitat Transversal de Gestió) és una ENTITAT DE SERVEIS que té com a objectiu bàsic la implantació, desenvolupament, coordinació, seguiment i optimització dels serveis en l'àmbit del Campus del Baix Llobregat en coordinació amb les diferents escoles i departaments presents al Campus i amb els Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els Serveis són oferts en les àrees de docència, recerca, recursos,  serveis tecno-científics, relacions externes, TIC i Biblioteques.

L'Equip

Persones Treballant per tu i amb tu...

Foto_grup_UTG.jpg
La Unitat Transversal de Gestió (UTG) la conformem un grup de persones que creiem en la feina ben feta i en els serveis com quelcom en contínua evolució.


És per això que formen part de la nostra manera de fer la innovació, la creativitat, el ser útils i propers, el detectar i aprofitar necessitats i oportunitats internes i de l'entorn, la millora contínua i l'ús de les tecnologies per facilitar l'automatització i la simplificació dels processos.
El nostres usuaris són els Estudiants, els Professors, les Direccions d'Escoles i Departaments, el Personal d'Administració i Serveis i qualsevol persona a qui puguem ser útils a través dels nostres serveis.
Directori CBL

 

Els Serveis

Uns Serveis Propers i de Qualitat...

Relacions_UTG_CAMPUS.JPG

 La UTG presta serveis de l'àrea de la Docència, la Recerca i la Transferència de tecnologia, de manera transversal, a les Escoles i Departaments ubicats al Campus i en coordinació amb els Serveis Generals de la UPC. És també la responsable de crear i mantenir uns Sistemes de Gestió facilitadors, moderns i eficaços.

Per fer accessibles els nostres serveis, els oferim de manera presencial a les nostres oficines i també de manera telemàtica. Al Catàleg de Serveis i Prestacions es pot trobar tota la informació  associada als tràmits i serveis.


Per la seva ubicació al Parc Mediterrani de la Tecnologia la UTG també vol aprofitar les sinèrgies establertes entre les diferents Institucions i Empreses ubicades al Parc per tal de generar uns serveis de valor afegit.


Els Objectius


L'eficiència, la qualitat i la millora contínua...

MapaProcesos_UTG.JPG
Els nostres objectius són:
  • Descentralitzar en el marc general de la UPC i centralitzar en l’entorn de Campus les actuacions acadèmiques i de gestió com a base per optimitzar l’ús dels recursos disponibles.
  • Incrementar l’eficiència dels processos de suport generant economies d’escala, facilitant relacions  i automatitzant els processos per tal d’afavorir l’autogestió.
  • Millorar el suport administratiu i tècnic (serveis) per a la docència i la recerca, la transferència de resultats i la relació amb l’entorn territorial més immediat en un entorn de qualitat, de millora continua
  • Establir i mantenir un catàleg de serveis universals, accessible i transparent

Una mica d'Història

Una Unitat amb curta però intensa trajectòria...

La UTG neix com a una resposta organitzativa a les característiques específiques del Campus del Baix Llobregat i per tal de proveir uns Serveis de Qualitat.

2005
imatge_UTG.JPG
L’acord núm. 29/2005, de 31 de gener, del Consell de Govern aprova el document base de treball relatiu a la Proposta d’elaboració i implantació del projecte organitzatiu al Campus del Baix Llobregat (CBL). En ell es parla de la creació d'una unitat UTG com a Unitat Transversal de Gestió.
2006
Inici de l'activitat de l'Edifici Campus i de la UTG. Es posa en marxa la Biblioteca, l’Oficina Oberta i s’assumeix la gestió dels Serveis reconfigurant-los sota la visió de Campus.
2007
L'Acord núm. 203/2007 (DOCUMENT CG  13/12/2007) del Consell de Govern aprova la creació de la Unitat Transversal del Gestió (UTG) del Campus del Baix Llobregat com a unitat funcional.
2008
Amb l'adscripció de l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes (EEABB) a la UPC, la UTG consolida la seva estructura i serveis.
ACTUALITAT I FUTUR
La UTG ofereix els seus serveis i els analitza, en crea de nous, els renova i els adapta a les condicions d'entorn fent ús de les noves tecnologies.