Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Retitulació pels titulats de l'Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries per l'obtenció del títol de Grau en Enginyeria Alimentària

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EEABB / Accés als Estudis / Retitulació pels titulats de l'Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries per l'obtenció del títol de Grau en Enginyeria Alimentària

Retitulació pels titulats de l'Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries per l'obtenció del títol de Grau en Enginyeria Alimentària

Si us voleu retitular perquè sou Enginyers Tècnics Agrícoles especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries del Pla 93, [si sou Enginyer Tècnic Agrícola especialitat en Explotacions Agropecuàries del pla 93, Enginyer Tècnic Agrícola especialitat en Hortofructicultura i Jardineria del pla 93 o Enginyer Tècnic Agrícola del Pla 72 passeu al apartat final d'aquesta prestació] i esteu interessats en cursar els estudis de Grau, cal que tingueu en compte que per obtenir el títol de grau cal assolir la competència de la tercera llengua que requereix acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa, que podeu consultar al següent enllaç:


Competència genèrica en tercera llengua als Graus

 

SOL·LICITUD:

Per accedir heu de sol·licitar la plaça per Preinscripció Universitària, consignant "via 2 – Titulats".

Un cop aconseguida plaça, caldrà sol·licitar al centre l'estudi de reconeixement per estudis universitaris anteriors, emplenant aquesta sol·licitud que haureu de lliurar a través d'un tiquet DEMANA OSD i abonar les taxes corresponents.

 

MATRÍCULA

Podràs consultar les dates de matrícula al calendari fixat per Preinscripció Universitària.

 

Condicions econòmiques i acadèmiques:

  • Caldrà matricular les assignatures reconegudes, abonant el 20% del preu dels crèdits reconeguts.
  • S'aplicarà la nota final de carrera obtinguda a l'Enginyeria Tècnica com a qualificació de cadascuna de les assignatures reconegudes a l'expedient de Grau.

Documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula:

  •  Títol o resguard del títol de l'Enginyeria Tècnica Agrícola.
  • Certificat Acadèmic de la titulació de l'Enginyeria Tècnica Agrícola.

 

És important que tingueu en compte les següents consideracions:

Esteu obligats a cursar i superar en tots els casos 60 crèdits ECTS, independentment de que tingueu altres estudis universitaris anteriors.

  • No pot ser objecte de reconeixement el treball o projecte de fi de grau (TFG), atès que està enfocat a l’avaluació de les competències genèriques i transversals associades al títol.
  • Les assignatures que garanteixen els 60 crèdits ECTS que esteu obligats a cursar estan definides al següent itinerari formatiu: Grau en Enginyeria Alimentària
  • Normativa de permanència UPC: Tots els estudiants nous que accedeixen al grau, amb independència de si poden o no reconèixer crèdits, han de cursar i superar 12 ECTS al seu primer any acadèmic

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT Si sou Enginyers Tècnics Agrícoles del Pla 72 i voleu cursar estudis de Grau, NO sou considerats "retitulats".


La retitulació com a tal és exclusiva pels estudiants del Pla 93 (pla que s’ha vist extingit per la posada en marxa dels Graus).

Si esteu interessats en cursar el Grau caldrà que sol·liciteu un estudi de reconeixements per tal de veure quants crèdits haureu de cursar al Grau. Si el resultat de l’esmentat estudi us convé, llavors haureu de sol·licitar plaça a través de l'aplicació telemàtica de Preinscripció Universitària (via "titulats") al següent enllaç:

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

Cal que tingueu en compte que per obtenir el títol de grau cal assolir la competència de la tercera llengua que requereix acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa, que podeu consultar al següent enllaç:
Competència genèrica en tercera llengua als Graus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT Si sou Enginyers Tècnics Agrícoles del Pla 93 especialitat en Explotacions Agropecuàries o especialitat en Hortofructicultura i Jardineria i voleu cursar estudis de Grau, a partir del curs 2018-2019 NO us podeu "retitular" atès que el Grau en Enginyeria Agrícola i el Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge que van substituir a les corresponents enginyeries tècniques han iniciat l'extinció i el Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques que ha substituït els graus anteriorment citats no permet la retitulació.


Si esteu interessats en cursar el Grau caldrà que sol·liciteu un estudi de reconeixements per tal de veure quants crèdits haureu de cursar al Grau. Si el resultat de l’esmentat estudi us convé, llavors haureu de sol·licitar plaça a través de l'aplicació telemàtica de Preinscripció Universitària (via "titulats") al següent enllaç:

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

Cal que tingueu en compte que per obtenir el títol de grau cal assolir la competència de la tercera llengua que requereix acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa, que podeu consultar al següent enllaç:
Competència genèrica en tercera llengua als Graus
(obriu en una finestra nova)

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02