Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EEABB / Matrícula / Preguntes Freqüents: Matrícula

Preguntes freqüents. Matrícula

FAQS tema: Matrícula

GUIA PER FER LA MATRÍCULA PER ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS

Quin preu tenen els estudis?

En el següent enllaç tenim el document de relació de preus, és un resum del decret de preus públics (preu del crèdit, taxes que s'apliquen als diferents tràmits.

Per a més informació pots consultar el Decret de Preus Públics.


Qui fixa el preu dels estudis?

L’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment establerts.

L’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, tenint en compte la modificació introduïda per la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que els preus públics per als estudis que condueixen a l’obtenció d’un títol universitari els fixa la comunitat autònoma dins els límits que estableixi la Conferència General de Política Universitària que estaran relacionats amb els costos de prestació del servei.

Per a més informació pots consultar el Decret de Preus Públics


Si he obtingut plaça a la UPC i no puc iniciar els meus estudis, què puc fer?

Pots sol·licitar la reserva de plaça al teu centre, dins del termini establert per a la formalització de la matrícula, quan tinguis la plaça assignada i per motius de caràcter excepcional no puguis iniciar els teus estudis.

Aquest tràmit té un cost que pots consultar al Portal CBL- els serveis/catàleg de serveis/informació i tràmits acadèmics/ adreces i enllaços d’interès de suport a la docència.

Si la reserva de plaça és concedida, se’t farà una matrícula a efectes d’obertura d’expedient i seràs considerat estudiant de la UPC a tots els efectes. Es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic. Únicament en casos de malaltia o accident greu justificats es pot ampliar aquest termini.

Si la reserva de plaça és denegada, o no l’has presentat dins del termini, perdràs la plaça assignada i hauràs de tornar a ser admès o admesa en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per aquells estudis per poder matricular-te.

 

Què he de fer per acollir-me a la dedicació a temps parcial?

Si vols sol·licitar la dedicació a temps parcial, hauràs de dir-ho el dia de la matrícula, al programa informàtic on la realitzes. No se t’aplicarà el límit temporal que estableix la Normativa de Permanència per superar la fase inicial (4 quadrimestres), però has d’obtenir la qualificació d’apte en aquesta fase, en un termini màxim de 8 quadrimestres.

No podràs matricular més de 18 crèdits per quadrimestre i has de matricular-te cada quadrimestre mentre estiguis a la fase inicial.

Estaràs igualment sotmès a la resta d’articles de la Normativa de Permanència de la UPC, inclòs l’article 5.4, que estableix el rendiment mínim de 12 crèdits ECTS en el 1r any acadèmic, amb independència de les matrícules formalitzades.

 

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA PER LA RESTA D'ESTUDIANTS

Què he de fer per demanar prioritat en l’ordre de matrícula?

Abans del període de matrícula, s’obre un termini per demanar la sol·licitud de prioritat horària.

Les dates surten en el calendari interquadrimestral que es publica un temps abans de la Matrícula. Aquest tràmit el gestiona Delegació d’estudiants EETAC.

Web: Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat


Què he de fer per acollir-me a la dedicació a temps parcial?

Abans del període de matrícula, s’obre un termini per demanar canvi en la modalitat en la dedicació en els estudis. (total o parcial).

Les dates surten en el calendari interquadrimestral que es publica un temps abans de la Matrícula.

 

Quants crèdits puc suspendre com a màxim a la Fase Inicial per poder incloure a la matrícula assignatures de segon curs?

Llegeix el punt 2.5.2: Matrícula d’un nou curs, de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau

Com a màxim pots suspendre 18 crèdits ECTS de Fase Inicial a efectes de permanència per tal de poder matricular assignatures de segon curs.

Podràs matricular assignatures de segon curs fins a un màxim de 24 crèdits ECTS en total, que haurà d’incloure obligatòriament les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4.

 

 Tinc alguna reducció/bonificació sobre el preu dels estudis?

Sí, existeixen situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que hauràs d'acreditar degudament d'acord amb la normativa aplicable, en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del teu centre.

En el següent enllaç podràs consultar, seguidament de la documentació necessària per poder fer la matrícula, totes aquelles condicions que suposen una reducció/bonificació sobre el preu dels estudis:

https://www.upc.edu/sga (MATRÍCULA /pagament de la matrícula /Reduccions de matrícula).

 

 Vull fer el pagament fraccionat de la matricula, haig de presentar documentació?

Si, per realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant. Encara que disposem de les teves dades bancàries, no tenim una autorització del titular del compte. Estem obligats a demanar-la i actualitzar les dades.

L'ordre SEPA s'ha d'emplenar i imprimir desde l'e-secretaria i l'hauràs de lliurar en l'oficina oberta.

 

 En la modalitat de pagament fraccionat, quan s'efectuaràn els pagaments?

El pagament inicial del 60% de l'import total de la matrícula serà als dos dies de la matrícula . Els segon pagament s’efectuarà a mitjans de desembre i correspondrà al 40% restant. Per al segon quadrimestre, el segon pagament s'efectuarà a mitjans d'Abril.


Si m’adono que m’he equivocat en les assignatures/grups triats, puc modificar la matrícula?

Una vegada finalitzada la matrícula, tens un termini per sol·licitar una modificació de matrícula. Trobaràs tota la informació als següents enllaços:

Tmits posteriors al procés de matrícula

La sol·licitud es fa a través de l’e-secretaria, a l’apartat: Tràmits Relacionats amb la matrícula /Modificació de matrícula

HORARIS DE CLASSE

On puc consultar els horaris de classe?

Trobareu els horaris de classe en la web de l'EEABB: https://esab.upc.edu/ca/CursActual/horaris.

 

BEQUES I AJUTS ECONÒMICS

On puc trobar informació sobre beques?

En la web del servei de Gestió Acadèmica (SGA) podràs consultar informació relacionada amb les beques (AGAUR, MECD, ..).

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques.

 

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

Puc renunciar a la matrícula?

Si ets estudiant nou de primer curs pots, en casos justificats degudament i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total de la matrícula, sempre que ho feu en el termini de dos mesos des de l’inici de les activitats docents del període lectiu corresponent, amb independència de la data en que hagueu formalitzar la matrícula.

Si he renunciat a la matrícula i no he sol·licitat la reserva de plaça perdo la plaça assignada? Si. Hauràs de tornar a ser admès en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-te una altra vegada.

Qui resol la renúncia a la matrícula? El director/directora o el degà/degana del centre.

 

 Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02