Estudiants nou ingrés

Aquí podeu consultar informació relacionada amb la matrícula (on fer-la, documentació que cal presentar, formes de pagament, beques i ajuts, etc.) pels estudiants que es matriculen per primera vegada a l'EEABB. Podeu consultar el detall de la guia de matrícula de la UPC per a estudiants de nou ingrés a l'enllaç https://www.upc.edu/ca/graus/matricula.

 

Uns dies abans de la matrícula, l'EEABB organitza SESSIONS INFORMATIVES ADREÇADES ALS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS (només en la convocatòria de juny). El mateix dia de la sessió informativa es publica l'ordre de matrícula. 

 

Totes les dates relacionades amb la matrícula les pots consultar a l'enllaç: CALENDARIS DE MATRÍCULA I AVALUACIÓ.

 

La matrícula es farà via Internet mitjançant el sistema d'automatrícula, el dia i l'hora assignats.

 

1. Registra't abans de matricular-te

A partir del moment en què Accesnet et comuniqui que tens una plaça assignada a la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC.

 

2. Accedeix a l'e-Secretaria per completar i validar les teves dades

Si ja has activat el teu compte, ja podràs accedir a l’eSecretaria, que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.

  

3. Què has de saber abans de matricular-te

 

ATENCIÓ: En aquest enllaç hi ha informació que és molt important que llegeixis abans de matricular-te.

A més, si vols convalidar perquè vens d'un CFGS o reconèixer assignatures perquè ja has cursat estudis universitaris, caldrà que preparis informació addiconal per fer la matrícula. Consulta'n els detalls als enllaços següents.

 

  

4. Quant et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

Consulta tota la informació sobre preus, descomptes a la matrícula, opcions de pagament i beques a l'enllaç següent.

Video explicatiu pel pagament de la matrícula (català, castellano, english):

 

 

5. On i quan (dia i hora que et tocarà matricular-te)

Si no et matricules en les dates corresponents, perds la plaça. 

Per consultar les assignacions, accedeix a l'enllaç: Access Universitat 

  • Informació per a la convocatòria de Juny

Per saber el dia i l'hora que has de matricular-te, consulta l'apartat Condicions de matrícula del Menú "Matrícula" de l'eSecretaria.

  • Informació per a la convocatòria de Febrer

El dia següent a l'assignació de Preinscripció, ens posem en contacte amb tu per indicar-te el dia i l'hora que has de venir a matricular-te. Si no t'hem pogut localitzar, t'hauràs de posar en contacte amb nosaltres mitjançant un tiquet a demana.upc.edu/osdcbl/login.php, per tal d'estar informat del dia i l'hora de matrícula. 

 

6. Passos a seguir abans i el dia de la matrícula

La matrícula és farà en modalitat online a través de l'eSecretaria.

El vídeo següent t'explica els passos que cal seguir per preparar la matrícula:

 

     

 

Passos a seguir abans del dia de la matrícula:

 1. Després de l’assignació de places, un cop rebis el missatge d'admissió de la UPC, registra't abans de matricular-te.

 2. Després de registrar-te, accedeix a l'eSecretaria per validar i completar les teves dades (si no revises les teves dades personals i no autoritzes l’ús de les teves dades (RGPD), responent a les preguntes que et fa el sistema, no se’t desplegaran la resta de menús de l’eSecretaria que necessites per fer la matrícula).

 3. Llegeix atentament tota la informació que hi ha a l'enllaç què has de saber abans de matricular-te i reuneix tota la documentació necessària per fer la matrícula. Consulta també l'apartat quan et costarà? tens dret a beca? com es pot pagar?

 4. Un cop hagis fet el registre i la revisió de les teves dades a l’eSecretaria podràs veure el menú MATRÍCULA. Cal que vagis a l’apartat “Condicions matrícula” d’aquest menú i comprovis que els descomptes que vols que se t’apliquin a la matrícula són correctes. Si trobes a faltar algun descompte cal que ens ho comuniquis al més aviat possible mitjançant un tiquet a la següent adreça: https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php. Hauràs de triar el tema d’ajuda “Informació per a estudiants de nou ingrés als Graus” i el tràmit "Acreditació descomptes de matrícula".

 5. Si vens d'un cicle formatiu de grau superior cal que consultis l'enllaç: documentació addicional CFGS abans de fer la matrícula.

 6. Si ja has cursat estudis universitaris, consulta el procediment per a la matrícula a l'enllaç: procediment de matrícula per a estudiants que ja han cursat estudis universitaris.

A partir de la publicació de l’ordre de matrícula que es farà el dia que indica el Calendari de Matrícula d'Estudiants Nous (preinscripció graus), podràs consultar el dia i l’hora de matrícula a l’apartat “Condicions matrícula” del menú MATRÍCULA de l’eSecretaria.

És molt important que totes les teves dades personals estiguin correctament introduïdes perquè estan lligades a les dades del carnet UPC. Pots consultar més informació sobre el carnet UPC en aquest enllaç. Un cop matriculat des de la UPC contactarem amb tu per concretar el dia i l’hora que hauràs de venir al Campus a recollir el teu carnet UPC.


 

 

Passos a seguir el dia de la matrícula:

 1. El dia que tinguis assignat i a partir de l'hora que tinguis assignada, podràs accedir a l'e-Secretaria, Menú "MATRÍCULA", Submenú "AUTOMATRÍCULA". (El submenú "AUTOMATRÍCULA" no el veuràs fins que sigui el teu dia i la teva hora de matrícula).

 2. Matricula't. Tingues present que, en un dels passos de la matrícula, hauràs de triar l'horari de les assignatures, així que és convenient que consultis els horaris dels diferents grups, que tens disponible a l'enllaç Horaris de docència i d'exàmens que està accessible des de la pàgina web de l'EEABB. Quan ho facis, assegura't d'estar veient els horaris del quadrimestre del qual t'has de matricular.

 3. Quan hagis finalitzat la matrícula rebràs un correu electrònic que t’indicarà que la matrícula s’ha fet correctament i t’informarà sobre les instruccions de pagament. En aquest correu també trobaràs un enllaç a l’eSecretaria, Apartat "Impresos i pagaments", des d’on podràs consultar, baixar-te l’imprès de la teva matrícula i liquidar l’import de la mateixa.

Al calendari acadèmic tens indicat el dia d'inici de les classes del quadrimestre, així com les dates d'exàmens de mig quadrimestre i de final de quadrimestre.

 

 

7. Qüestions a tenir en compte

 • L’accés als estudis de l'àmbit d'enginyeria de telecomunicació (Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau en Enginyeria Telemàtica) es realitzarà mitjançant preinscripció comuna per al total de places ofertades en l'àmbit.
 • Un cop superada la fase inicial (1r curs dels estudis), els estudiants de l'àmbit de telecomunicació hauran de triar si cursen el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o el Grau en Enginyeria Telemàtica o opten per cursar la Doble titulació. Podeu consultar tota la informació referent a l'accés a les dobles titulacions amb accés al centre en aquest enllaç.
 • Amb caràcter general, l'estudiantat matriculat d’uns estudis de Grau a la UPC ha d'aprovar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les matrícules formalitzades). Els estudiants amb dedicació parcial també han de complir aquest requisit; superar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic.
 • Amb independència del que estableix el paràgraf anterior, els plans d'estudis de la UPC conduents a l'obtenció d'un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que correspon als 60 crèdits ECTS del 1r any acadèmic.
 • L'estudiantat de l'EEABB,  haurà de superar un mínim de 42 crèdits ECTS (dels 60 crèdits ECTS que componen la Fase Inicial dels estudis) en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es cursen els estudis a temps complet, o en un termini màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial (en qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matricules formalitzades).
  En cas contrari, l'estudiant es declarat NO APTE de Fase Inicial i no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat, ni començar cap altre estudi dels que s'imparteixen al Centre que
  tingui definida una fase inicial comuna amb els estudis dels quals ha estat exclòs.
 • Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.
 • En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.
 • Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de la UPC.
 • El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.
 • Si has accedit a la universitat abans del curs 2018-2019 pots acreditar la competència genèrica en 3a llengua utilitznt qualsevol de les opcions següents:

   

  1. Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.
  1. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
  1. Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.
  1. Acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa.
  1. Haver reconegut les pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català.
 • Si accedeixes a la universitat a partir del curs 2018-2019 per les vies d’accés 0-PAU o 4- CFGS únicament pots assolir la competència en tercera llengua a la UPC acreditant el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència Lingüística (MECRL).
 • Els estudiants que accedeixin a la universitat a partir del curs 2018-2019 per la resta de vies (2- Titulats, 7-PAU amb carrera començada, 8-CFGS amb carrera començada, 9-Més grans de 25 anys) disposen de les 4 vies per a l’assoliment de la competència en tercera llengua a la UPC.
 • Consulta tota la informació relacionada amb aquest tema en aquest enllaç.

 

8. Tràmits posteriors al procés de matrícula

Un cop t'hagis matriculat, podràs recollir el teu carnet UPC que t'acredita com a estudiant de la Universitat. En aquest enllaç pots consultar on i quan fer-ho.

A continuació es descriuen les sol·licituds que pots fer després de la matrícula. Les dates de totes aquestes sol·licituds i la data de publicació de la resolució la pots consultar al Calendari posterior matrícula per a estudiants NOUS de Grau, publicat a la web de l'EEABB. La resolució a la teva sol·licitud la podràs consultar a la mateixa adreça d'Internet que has fet servir per tramitar la sol·licitud.

 

Tipus

En què consisteix

Qui resol

Requisits

On tramitar-ho

Canvi de grup immediat


Pots realitzar un canvi de grup de les assignatures matriculades i que disposin de places lliures a d’altres grups

Automàticament

Places disponibles

E-secretaria -->TRÀMITS -->Relacionats amb la Matrícula --> Canvi de grup

Intercanvi de grup


Permet modificar la teva matrícula intercanviant el grup d’una assignatura amb un altre estudiant

Automàticament

Acceptació per part de l’altre estudiant

E-secretaria -->TRÀMITS -->Relacionats amb la Matrícula -->Intercanvi de grup


Es manté el tràmit de sol·licitud de canvi de grup al Cap d'Estudis.

 

Aquesta opció estarà restringida als estudiants que no han pogut aconseguir el canvi de grup mitjançant els dos procediments anteriors i que tenen un motiu que els fa imprescindible el canvi de grup. El Cap d'estudis no es mirarà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui la necessitat del canvi.

 

Canvi de grup al Cap d’Estudis

Pots sol·licitar un canvi de grup de les assignatures matriculades i que no disposin de places lliures

Cap d’estudis

Documentació acreditativa

e-Secretaria → INSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Canvi de grup

 • Pots tramitar telemàticament la sol·licitud de modificació de matrícula a través de: e-SecretariaINSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Modificació de matrícula (si des d'aquesta opció no pots seleccionar l'assignatura que vols afegir a la teva matrícula, prova-ho des de l'opció "Poder matricular assig.").
 • Si la teva sol·licitud ha estat resolta com "ACCEPTADA" serà modificada d’ofici. La nova matrícula la trobaràs a l’e-secretaria dintre del termini "Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada" que trobaràs al calendari Matrícula d'estudiants no nous. És molt important que comprovis el camp d'observacions de la resolució de la teva sol·licitud per veure si hi ha cap gestió addicional.
 • La normativa acadèmica de grau i màster de la UPC, en el seu apartat 2.7 Modificacions de matricula estableix: "Els estudiants poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures fins a les dates que, a aquest efecte, estableix el calendari acadèmic, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula. En cap cas no es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o correquisits o perquè estiguin afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa."
 • Pots tramitar telemàticament la sol·licitud de baixa acadèmica a través de: e-Secretaria → INSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Treure assignatures matrícula.
 • Si la teva sol·licitud ha estat resolta com "ACCEPTADA" serà modificada d’ofici. La nova matrícula la trobaràs a l’e-secretaria dintre del termini "Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES" que trobaràs al calendari Matrícula d'estudiants no nous. És molt important que comprovis el camp d'observacions de la resolució de la teva sol·licitud per veure si hi ha cap gestió addicional.
 • En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.

 

 

Per conèixer el procediment per a la renúncia a la matrícula, consulta l'enllaç següent.